fbpx

A finalización das melloras na ecovía do río Limia está prevista para este ano

A ecovía do río Limia, que une os municipios de Viana do Castelo – Ponte de Lima – Arcos de Valdevez, na beira dereita do río Limia, e os municipios de Viana do Castelo – Ponte de Lima – Ponte dá Barca, na beira esquerda, foi deseñada pensando nos peóns e os ciclistas, aínda que, salvo raras excepcións, pódese cruzar perfectamente a cabalo.

Con niveis de uso que xustifican o investimento realizado, a Ecovía, en Ponte de Lima, divídese en catro tramos, cunha lonxitude total de 34 km, inseridos no Lugar de Importancia Comunitaria do Río Limia (Rede Natura 2000): i) Lagoas, ii) Laranja, iii) Veigas, e iv) Açudes.

Esta infraestrutura é un excelente medio para promover o exercicio físico e dar a coñecer os valores paisaxísticos e naturais asociados ao recurso hídrico, así como as actividades humanas do sector primario, os diversos elementos do patrimonio histórico e cultural, como os muíños, os azudes e as pontes. O centro histórico de Ponte de Lima, a cidade máis antiga de Portugal, atópase no epicentro das ecovías.

Neste contexto, debido á degradación evidenciada pola plataforma de ecovías, é importante realizar unha intervención que restableza as condicións necesarias para o pleno goce destas instalacións, permitindo así que cumpran coa finalidade para a que foron construídas.

Aproveitando a oportunidade creada polo Proxecto «Fronteira Esquecida Limia-Lima», o Concello de Ponte de Lima iniciou, a finais do ano pasado, a actuación relativa á conservación das plataformas de ecovía nas extensións previamente seleccionadas. Así, dun total de 7125 m previstos, xa se realizaron 850 m, nos que se regularizou a plataforma recorrendo ao recheo e á nivelación con “toutvenant”.

A finalización de toda esta actuación e o inicio e finalización da execución da actuación de mellora dunha lonxitude total de 1004 m (intervención que consistirá na retirada do material existente na plataforma e o consecuente recheo do caixón resultante, previa aplicación dunha manta geotextil, cunha franxa de formigón no centro (0,80 m) con pavimento portugués a ambos os dous lados, cunha anchura máxima de 1,10 m, que incluirá tamén guías de contención), está prevista para este ano.

Scroll ao inicio