fbpx

Biblioteca

Documentación

Estudo e propostas de mellora das poboacións autóctonas de salmónidos e ciprínidos na bacia do río Limia

Evaluación da presenza e proposta de medidas para a conservación do desmán ibérico (Galemys pyrenaicus) na bacia do río Limia

Guía – Plano do Parque Natural Baixa Limia e Serra do Xurés

Guía Xeolóxica do Parque Natural Baixa Limia Serra do Xurés

Guía das libélulas e libeliñas

Mapa - Folleto roteiro BTT transfronteiriza
Destino Rio Limia-Lima

Itinerario Fotográfico

Mapa de lugares de Interese do Destino Río Limia-Lima

Estudo da flora do Parque Natural Baixa Limia Serra do Xurés e a súa zona de influencia

Informe estatístico dos resultados en web e redes sociais do Destino Río Lima-Lima

Catálogo de resultados do proxecto

Catálogo de paquetes turísticos

Fronteira Esquecida Limia-Lima é un proxecto destinado a potenciar os recursos naturais e culturais do río Limia-Lima e a súa contorna.

Galería

Proyecto cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del Programa Interreg V-A España-Portugal (POCTEP) 2014-2020. www.poctep.eu

Scroll to Top

SUSCRÍBETE A LA NEWSLETTER